Info om oss

Vad är Ilmonet?
Ilmonet är en gemensam nätportal för huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut.