Info om oss

Mikä on Ilmonet?
Ilmonet är en gemensam nätportal för huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstitut.