Accessibility statement

Back

Beskrivning av tillgänglighetNättjänsten tillgänglighet är avsedd att uppfylla riktlinjerna i instruktionen WCAG 2.0 enligt AA-nivåns definition. Tjänsten är också avsedd att garantera tillgänglighet i enlighet med EU:s direktiv för tillgänglighet. Målet är att erbjuda en tekniskt tillgänglig, innehållsmässigt förståelig och användarvänlig nätsida för alla användare. Beskrivningen grundar sig på självbedömning och personer med olika funktionshinder har varit med och testat nättjänsten. Vi tar gärna emot feedback och förslag på att förbättra nättjänstens tillgänglighet till adressen: