Vi rekommenderar

Delta i våra eveneman och föreläsningar 

Delta i våra eveneman och föreläsningar 

Delta i våra eveneman och föreläsningar 

Delta i våra eveneman och föreläsningar 

Evenemang och föreläsningar är en trevlig inlärningsupplevelse. Evenemangen är också en möjlighet för studerande att visa upp sina färdigheter och det de lärt sig under kursern. Föreläsningarna är varierande och gratis möjligheter för vem som helst att delta och lyssna för att lära sig.
 
Evenemang