Top image of currently page
Esbo Arbis kursanmälningar för läsåret 2020-2021
 
Esbo Arbis kursanmälningar för läsåret 2020-2021 börjar onsdagen 27.5 klockan 10.00. 
Du kan anmäla dig via ilmonet.fi eller till vår kundtjänst 09-81657890. 
Kundtjänsten betjänar dig må-to klockan 10-12 och 13-15. 
 
Nu på våren görs inget sedvanligt tryckt kursprogram. I augusti kommer vi att publicera ett programhäfte med de kurser som har lediga platser kvar.  Du hittar alla våra kurser för nästa läsår i Ilmonet.fi från och med 20.5. Därtill gör vi en nätpublikation med enbart höstens kurser. Den hittar du måndagen 25.5 på vår hemsida. 

Välkommen!
Publicerad 20 maj 2020

Webbkurser piggar upp vardagen 
Närundervisningen har avbrutits i Esbo, Helsingfors och Vanda, men du kan delta på kurser även på distans. Vi har planerat tiotals olika webbkurser för att piggar upp vardagen. I utbudet finns även avgiftsfria föreläsningar.
 
Arbetssätten och arbetsmetoderna är olika i kurserna och det är enkelt att delta även om man inte har utmärkta kunskaper i datateknik. Handledning i användning av internet får du vid behov i institutens informationspunkter, digiverkstäder och av digihandledare

Nya kurser och föreläsningar i Ilmonet 

Vårens utbud hittar du enkelt via Sök-sidan genom att i menyn välja Webbundervisning och Webbföreläsningar. Institutens egna utbud hittar du under rubriken Plats. Nya kurser publiceras i Illmonet hela tiden, så det lönar sig att kolla utbudet regelbundet. Anmälan sker som vanligt via Ilmonet eller genom att kontakta institutet i fråga. 

Planering inför nästa läsår är i full gång 

Planeringen av nästa läsårets kurser, föreläsningar och evenemang är i gång. Kurserna formas utgående från studerandenas och timlärarnas idéer och förslag.

Du kan bekanta dig med höstens utbud redan från och med 20.5, när Esbo arbis och Espoon työväenopisto publicerar kurser i Ilmonet. Instituten i Helsingfors och Vanda publicerar höstens utbud i mitten av juni. Kursanmälningarna börjar i Esbo i maj och i Helsingfors och Vanda i augusti. 

 
Publicerad 20 april 2020

Vanda vuxenutbildningsinstitut avbrytar all kursverksamhet ifr.o.m. 17.3.
Vanda stad har beslutat att avbryta all kursverksamhet i Vanda vuxenutbildningsinstitut fr.o.m. 17.3 för att hindra spridningen av coronaviruset.
Om de kursavgifter som redan betalats informerar institutet sina kunder senare. 

Man kan inte annullera kursdeltagande till kurser som startar under tiden för upphörandet av kursverksamhet via nätet. När vi har kursens nya datum, får de som nu har anmält sig till kursen veta dem först och kan sedan om de vill annullera sin plats, ifall tiden inte passar. Om du inte vill ha information on nya datum, ta kontakt med vår kundservice ( aikuisopisto@vantaa.fi) om du vill annullera din kursplats.
 
Publicerad 16 mars 2020

Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto ställer in all undervisning tills vidare
Helsingfors stad har 13.3.2020 beslutat att undervisningen vid Helsingfors arbis och det finska arbetarinstitutet Helsingin työväenopisto ställs in tills vidare från och med 14.3. Inställningen gäller alla kurser, föreläsningar och evenemang som skulle ha ordnats på vårterminen.
Beslutet är en försiktighetsåtgärd som syftar till att begränsa spridningen av det nya coronaviruset.

Kunderna informeras separat om kursspecifika specialarrangemang, såsom eventuell distansundervisning. Hur den inställda undervisningen påverkar redan betalda kursavgifter kommer vi att informera om i ett senare skede.

Helsingfors informerar på sina webbsidor om aktuella ändringar, riktlinjer, anvisningar och rekommendationer som har koppling till coronaviruset. Stadens nyheter om coronaviruset finns på  www.hel.fi/coronavirus.

Vi rekommenderar att följa med myndigheternas anvisningar om coronaviruset:
  • THL Aktuellt om coronaviruset
https://thl.fi/sv/web/infektionssjukdomar/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19
  • THL riksomfattande rådgivningsnummer 0295 535 535 ger allmän information om coronaviruset. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15.
  • Helsingfors stads telefontjänst om coronavirus: 09 310 10024 (vardagar kl. 7-20)

 
Publicerad 13 mars 2020

Hur skapar vi en hållbar framtid tillsammans?
Espoon työväenopisto och Esbo Arbetarinstitut vill öka förståelse för hållbar utveckling i det gemensamma projektet ”Ekosocial bildning som en del av institutverksamhet”

Projektets målsättning är att skapa en gemensam förståelse om vad ekosocial bildning är i institutets vardag, hur det syns i det dagliga arbetet samt att utöka personalens kunskaper i hållbar utveckling.

Temat är aktuellt, eftersom 62% av finländarna anser att klimatförändringen är ett verkligt och ytterst allvarligt hot som bör omedelbart förebyggas och bekämpas med alla åtgärder (Finsk energiindustri 2018). Att stoppa klimatförändringen är också en av målsättningarna i Agenda 2030, FN:s program för hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 världsomfattande mål för hållbar utveckling som bör uppnås senast år 2030. Esbo är en av föregångsstäderna för Agenda 2030.

En insikt om ekosocial bildning möjliggör för personalen en bred och helhetsmässig synvinkel till hållbar utveckling. Då kan personalen bättre synliggöra och beakta hållbar utveckling i sitt arbete och i kursutbudet. Våra arbetsgemenskaper skapar en hållbar framtid tillsammans.

Publicerad 10 februari 2020