Top image of currently page
Anmälning till höstens kurser
Anmälningarna till höstens kurser vid Helsingin työväenopisto, Helsingfors arbis och Vanda vuxenutbildningsinstitut börjar 10.8.2020. Till Espoon työväenopistos och Esbo Arbis kurser kan man redan nu anmäla sig. För en del kurser i finska i Esbo börjar anmälningstiden undantagsvis 10.8. Du kan välja mellan tusentals kurser i olika lärmiljöer - i klassrum, i naturen eller på webben. 
Helsingin työväenopisto
Anmälningarna börjar stegvis 10-12.8 klockan 10 på adressen ilmonet.fi och fortsätter hela läsåret.

På anmälningsdagen kan du även anmäla dig mellan kl. 10-16 per telefon 09 310 88610 och i servicepunkterna.

Från början av augusti betjänar institutets kundtjänst måndag-torsdag kl. 10-16 per telefon 09 310 88610.

Den tryckta kurskatalogen publiceras i början av augusti och kan hämtas vid institutets verksamhetsställen och i Helsingfors bibliotek.

Helsingfors arbis
Anmälning till kurser sker stegvis 10-12.8 på adressen ilmonet.fi och fortsätter hela läsåret. Du kan även anmäla dig per telefon 09 310 494 eller på plats Dagmarsgatan 3.

Vanda vuxenutbildningsinstitut
Anmälning till höstens kurser vid Vanda vuxenutbildningsinstitut börjar 10.8. Anmälningen börjar ämnesvis 10-12.8 klockan 13 och fortsätter hela läsåret.

Kurskatalogen kan hämtas från utdelningsställena första veckan i augusti.

Espoon työväenopisto
I Esbo pågår anmälningarna hela tiden på ilmonet.fi. Du kan även anmäla dig per telefon 020 692 444, telefontiden är måndag-torsdag kl. 12.30-15.30.

Anmälningarna till kurser i finska (S2) börjar 10-12.8 på adressen ilmonet.fi eller per telefon 020 692 444.

Höstens kurskatalog publiceras i början av september och kan hämtas från institutets områdescentrum, bibliotek och servicepunkter. Kurskatalogens webbversion finns att läsa på Omnias webbsidor från och med 26.8.

Esbo arbis
Anmälningarna fortsätter på adressen ilmonet.fi. Du kan även kontakta arbis per telefon 09 816 57 890 måndag-torsdag kl. 10-12 och 13-15. Bekanta dig gärna med kurskatalogen, där hittar du plock ut höstens kursutbud.

Välkommen på kurs!
 
Publicerad 31 juli 2020

Esbo Arbis kursanmälningar för läsåret 2020-2021
 
Esbo Arbis kursanmälningar för läsåret 2020-2021 börjar onsdagen 27.5 klockan 10.00. 
Du kan anmäla dig via ilmonet.fi eller till vår kundtjänst 09-81657890. 
Kundtjänsten betjänar dig må-to klockan 10-12 och 13-15. 
 
Nu på våren görs inget sedvanligt tryckt kursprogram. I augusti kommer vi att publicera ett programhäfte med de kurser som har lediga platser kvar.  Du hittar alla våra kurser för nästa läsår i Ilmonet.fi från och med 20.5. Därtill gör vi en nätpublikation med enbart höstens kurser. Den hittar du måndagen 25.5 på vår hemsida. 

Välkommen!
Publicerad 20 maj 2020

Hur skapar vi en hållbar framtid tillsammans?
Espoon työväenopisto och Esbo Arbetarinstitut vill öka förståelse för hållbar utveckling i det gemensamma projektet ”Ekosocial bildning som en del av institutverksamhet”

Projektets målsättning är att skapa en gemensam förståelse om vad ekosocial bildning är i institutets vardag, hur det syns i det dagliga arbetet samt att utöka personalens kunskaper i hållbar utveckling.

Temat är aktuellt, eftersom 62% av finländarna anser att klimatförändringen är ett verkligt och ytterst allvarligt hot som bör omedelbart förebyggas och bekämpas med alla åtgärder (Finsk energiindustri 2018). Att stoppa klimatförändringen är också en av målsättningarna i Agenda 2030, FN:s program för hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 världsomfattande mål för hållbar utveckling som bör uppnås senast år 2030. Esbo är en av föregångsstäderna för Agenda 2030.

En insikt om ekosocial bildning möjliggör för personalen en bred och helhetsmässig synvinkel till hållbar utveckling. Då kan personalen bättre synliggöra och beakta hållbar utveckling i sitt arbete och i kursutbudet. Våra arbetsgemenskaper skapar en hållbar framtid tillsammans.

Publicerad 10 februari 2020