Aktuellt

Snart kan man bekanta sig med nästa års kursutbud
 

Snart kan man bekanta sig med nästa års kursutbud
 

Snart kan man bekanta sig med nästa års kursutbud
 

Snart kan man bekanta sig med nästa års kursutbud
 

Anmälningarna inleds institutsvis antingen före sommarloven eller i augusti.
 
Höstens kursutbud vid instituten i Helsingfors, Esbo och Vanda ser snart dagens ljus. Ett brett spektrum av kurser och rolig sysselsättning erbjuds på olika håll i huvudstadsregionen och på webben. Vissa av de populäraste kurserna fylls på ett ögonblick, men det lönar sig alltid att ställa sig i kö.

De nya kurserna vid Vanda vuxenutbildningsinstitut publiceras måndag 3.5. Anmälan till alla ämnesområden inleds måndag 13.5 kl. 13. Man kan anmäla sig på webben eller per telefon på numret 09 8392 4342.

Anmälan till alla nya kurser vid Esbo arbetarinstitut läsåret 2024–2025 inleds 3.6.2024 kl. 10.00.

Höstens utbildningsutbud vid Helsingin työväenopisto publiceras måndag 3.6.2024 och utbudet på Helsingfors arbis publiceras måndag 10.6.2024. Anmälningarna inleds stegvis 12–14.8 kl. 10 på webben, per telefon och vid institutens kundtjänst.
  • Måndag 12.8 Bildkonst, Informationsteknik, Media, Motion, Hälsa och välmående
  • Tisdagen 13.8 Människa, samhälle och kultur, Hushåll, Hantverk, Litteratur, teater och modersmål, Musik, Natur och miljö, Teknik och trafik
  • Onsdag 14.8 Språk, S2
Kom också ihåg att det hela tiden erbjuds nya kurser, så det lönar sig att besöka Ilmonet under hela terminen!
 
Publicerad 6 maj 2024

Våren kommer - det börjar nya kurser hela tiden

Våren kommer - det börjar nya kurser hela tiden

Våren kommer - det börjar nya kurser hela tiden

Våren kommer - det börjar nya kurser hela tiden

Våren är en perfekt tid för hobbyer och studier.

Många av de långa kurserna är inne på sina sista veckor, men institutens verksamhet slutar inte här. På våren erbjuder vi mycket kortkurser även inom sådana ämnen, som under vintertiden har erbjudits främst som långa kurshelheter.

Nu kan du prova på hur det skulle vara att studera ett språk, eller skulle du kanske vara intresserad av olika matlagnings- eller handarbetskurser? Trädgårds-, fotograferings-, och naturkurser är speciellt inspirerande under den här tiden av året. På kurserna får du information, tips och glädje i våren.

Vilken kurs skulle få dig att inspireras i vår?

Varmt välkommen med!

Publicerad 11 april 2024

Utveckla dig själv och studera språk

Utveckla dig själv och studera språk

Utveckla dig själv och studera språk

Utveckla dig själv och studera språk

Välj bland ett fantastiskt språkutbud

Vill du lära dig ett nytt språk eller repetera dina gamla kunskaper? Du kan studera över 25 olika språk som svenska, spanska, tyska, italienska, grekiska, engelska och japanska.

Du kan dra nytta av din språkkunskap till exempel vid resor, i arbetslivet eller i hobbyer. På våra kurser lär du dig mångsidig praktisk språkkunskap i grupp. Din muntliga språkfärdighet utvecklas genom att prata med andra och du behöver inte vara rädd för misstag.

Det finns både lugnt och snabbt framåtskridande kurser från nybörjarnivå till avancerade grupper. Du kan välja tematiska kort- och intensivkurser eller helterminskurser som träffas en gång i veckan samt webbkurser.

Studera på engelska

Du kan också studera på flera kurser på engelska samtidigt som du lär och stärker din språkfärdighet. Det finns flera kurser att välja mellan som första hjälpen, entreprenörskap, fotografering, dans, bokföring, motion, språk, stickning och matlagning.

Lär dig finska på olika sätt

Du kan lära dig finska på många olika sätt, som på kurser i finska som andra språk, genom sång eller på föräldrakurser. Samtidigt bekantar du dig med den finska kulturen och samhället.

Målet är att du ska få flytande och fungerande språkkunskaper som ger tillräcklig muntlig och skriftlig förmåga att klara av vardagen. Språkkunskapen är nyckeln till fortsatta studier eller arbetslivet samt till att leva i det finska samhället överlag.

Varmt välkommen att vara med!

Publicerad 26 februari 2024

Synliggör ditt kunnande – vad är en studiepoängskurs?

Synliggör ditt kunnande – vad är en studiepoängskurs?

Synliggör ditt kunnande – vad är en studiepoängskurs?

Synliggör ditt kunnande – vad är en studiepoängskurs?

Lärande sker på medborgarinstitutets alla kurser. På medborgarinstitutet har man vanligtvis kunnat få ett intyg om sitt deltagande i kurserna, men det som man lärt sig har inte bedömts.  Det nuvarande samhället baserar sig emellertid på livslångt lärande, och för att göra kunnandet synligt har det ansetts nödvändigt att också möjliggöra erkännande av kunnande som förvärvats på medborgarinstitutets kurser.

Medborgarinstitutverksamheten fortsätter precis som förut. Alla kan anmäla sig till den kurs de önskar, och det är upp till var och en att avgöra hur målinriktat deltagandet ska vara. Alla kurser kommer inte att bli studiepoängskurser. Friheten inom studierna på medborgarinstitut kommer att bestå också i fortsättningen.

Vad innebär erkännande av kunnandet på medborgarinstitutets kurser?

Kursutbudet omfattar också mer målinriktade kurser. Kurserna har klart definierade inlärningsmål och om det inte är fråga om en nybörjarkurs, har det fastställts vad man ska kunna när man kommer till kursen. Om du aldrig har använt en symaskin tidigare bör du leta efter en grundkurs där du lär dig att använda en symaskin, snarare än en kurs där det i beskrivningen står att du måste vara insatt i hur man använder en symaskin, för då lär du dig inte grunderna på den kursen.  Vad beträffar språkkurserna: om du inte läst grunderna i ett språk ska du inte gå på en fortsättningskurs.

Studiepoäng behöver inte avläggas på en studiepoängskurs

Vem som helst kan anmäla sig till en studiepoängskurs och det är inte nödvändigt att avlägga studiepoäng. På samma kurs kan det finnas studerande som avlägger studiepoäng och studerande som inte gör det. Gemensamt för alla som deltar i kursen är ändå att de under kursen lär sig det som fastställts i inlärningsmålet. Också sådana färdigheter som de studerande enligt kursbeskrivningen ska behärska innan kursen, gäller för alla studerande.  Dessa färdigheter lärs inte heller ut till andra studerande.

Du kan delta i kursen, även om du inte önskar få studiepoäng men ändå är intresserad av mer målinriktade studier. I början av kursen kan alla deltagare besluta om de vill avlägga studiepoäng eller inte. Ett officiellt samtycke till avläggandet ges, men du kan återkalla samtycket under kursens gång om du ändrar dig.

Du hittar alla studiepoängskurser på Ilmonet genom att söka med sökordet studiepoängskurs eller genom att välja kategorin studiepoängskurs.

Varmt välkommen att samla studiepoäng!

Publicerad 17 januari 2024