Top image of currently page
Ansiktsmaskerna tas i bruk på kurser
Eftersom coronaepidemin i huvudstadsregionen är i en fas där den ökar kraftigt, rekommenderar vi att kursdeltagarna använder ansiktsskydd då de deltar i undervisningen.

Man bör följa rekommendationen om det inte finns ett särskilt hälsoskäl som hindrar användning av ansiktsskydd. Institutet för hälsa och välfärd (THL) rekommenderar att man använder ansiktsskydd speciellt i situationer där det är svårt att hålla säkerhetsavstånd. 

Genom att använda ansiktsskydd och följa säkerhetsanvisningar kan man eventuellt undvika tuffare medel såsom övergång till distansundervisning. 
 
Kursdeltagarna ansvarar själva för anskaffning av ansiktsskydd. Mindre bemedlade har möjlighet att hämta munskydd på städernas utdelningspunkter.
  
Vi rekommenderar också att alla som deltar i vår verksamhet tar i bruk Coronablinkern-appen. 

Mer information om användning av ansiktsskydd på THL:s webbplats och institutens egna hemsidor.

Publicerad 2 oktober 2020

Kursanmälningarna fortsätter hela hösten
Du hinner ännu anmäla dig till kurser! Lediga platser finns fortfarande på många kurser och i alla institut fortsätter anmälningarna hela hösten.
Kom ihåg att det lönar sig att anmäla sig till kön om favoritkursen är full. Anmälningssituationen kan ändras. Om du öppnar 'Sök'-sidan i Ilmonet och klickar på 'Lediga platser'-snabblänken, visas alla kurser med lediga platser. Om du vill börja en kurs så fort som möjligt, prova på vad allt 'Sista minuten'-sidan föreslår för dig. Sista minuten-kurserna startar inom följande två veckor.

Om du är fundersam kring deltagande på plats, finns det även ett brett utbud av webbkurser. Dem hittar du genom att klicka på 'Kategori' och 'Webbkurser'.

Trygghet i studierna
Instituten ordnar närundervisningen så tryggt som möjligt. Grupperna är mindre och utrymmena städas noggrant. Även du som studerande kan se till säkerheten i dina studier. Du kan bekanta dig med säkerhetsanvisningarna på institutens egna hemsidor.
 
Publicerad 4 september 2020

Trygghet för dig i dina studier
 
Coronapandemin inverkar också på verksamheten i våra institut. Dörrarna öppnar sig för studier nu i höst, men vi är kanske tvungna att förverkliga undervisningen med olika specialarrangemang. Dessutom är vi förberedda på att ändra närundervisningen till distansundervisning, ifall myndigheterna så kräver. Vi har också minskat maxantalet deltagare på de flesta av våra kurser för att se till att vi kan hålla tillräckligt avstånd mellan studerandena.
 
Till varje studerandes plikt hör att själv värna om sin egen trygghet. Du kan minska på risken att sprida smitta genom att värna om din egen handhygien och hosta på rätt sätt. Stanna hemma om du har ens första symptom på influensa. Studerande med influensasymptom ska inte komma på lektion eller till undervisningsstället.

Institutens kundservicen ger tilläggsinformation om eventuellt kommande restriktioners inverkan på undervisningsarrangemangen.

Alla i personalen på våra institut jobbar för att det ska vara så tryggt som möjligt att studera i våra lokaler. Vid ingångarna finns det handdesinfektionsmedel och gemensamma verktyg rengörs efter varje användning.

För att så många som möjligt ska kunna delta i våra kurser har vi ökat antalet webbkurser och många föreläsningar kommer också att strömmas. När du skriver ”webbkurs” i sökfältet på Ilmonet får du fram alla webbkurser.

Välkommen på kurs!
Publicerad 7 augusti 2020

Esbo arbis höstens kursbroschyr
Bekanta dig med höstens kursbroschyr!  Du kan studera i Esbo Arbis bildkonst, hantverk och handarbete, musik, språk, teater och litteratur, motion, hälsa och välmående, informationsteknik, teknik och trafik eller samhälleliga tema. Komplettera din yrkeskunskap, förbered dig för kommande studier vid universitetet eller bara studera för ditt eget nöje och välmående.
Du kan hämta den tryckta broschyren från Omnias egna verksamhetsställen, biblioteken och servicepunkterna.
Bekanta dig gärna med hela kursutbudet på ilmonet.fi

Välkommen på kurs!
Publicerad 3 september 2020

Hur skapar vi en hållbar framtid tillsammans?
Espoon työväenopisto och Esbo Arbetarinstitut vill öka förståelse för hållbar utveckling i det gemensamma projektet ”Ekosocial bildning som en del av institutverksamhet”

Projektets målsättning är att skapa en gemensam förståelse om vad ekosocial bildning är i institutets vardag, hur det syns i det dagliga arbetet samt att utöka personalens kunskaper i hållbar utveckling.

Temat är aktuellt, eftersom 62% av finländarna anser att klimatförändringen är ett verkligt och ytterst allvarligt hot som bör omedelbart förebyggas och bekämpas med alla åtgärder (Finsk energiindustri 2018). Att stoppa klimatförändringen är också en av målsättningarna i Agenda 2030, FN:s program för hållbar utveckling. Agenda 2030 innehåller 17 världsomfattande mål för hållbar utveckling som bör uppnås senast år 2030. Esbo är en av föregångsstäderna för Agenda 2030.

En insikt om ekosocial bildning möjliggör för personalen en bred och helhetsmässig synvinkel till hållbar utveckling. Då kan personalen bättre synliggöra och beakta hållbar utveckling i sitt arbete och i kursutbudet. Våra arbetsgemenskaper skapar en hållbar framtid tillsammans.

Publicerad 10 februari 2020