Anmälan till kurserna börjar i Vanda och Helsingfors
Anmälan till kurser i Vanda börjar 9–11.8 och i Helsingfors 16–18.8
Anmälan till kurser vid Vanda vuxenutbildningsinstitut börjar 9–11.8 Vid Helsingfors arbis och Helsingin työväenopisto början anmälan 16–18.8

Anmälan till Esbo arbis och Espoon työväenopisto pågår som bäst och fortsätter under hela läsåret.

Under hösten erbjuder instituten tusentals kurser och hundratals föreläsningar i olika ämnen. Kortkurser är ett bra alternativ för att utveckla sig själv och för att muntra upp en hektisk vardag. Om du vill kan du också dyka ner i ett intressant ämne för hela läsåret. Utbudet av webbkurser har utvidgats ytterligare så att du kan studera flera ämnen oavsett plats.

Anmälan till kurserna fortsätter under hela läsåret i alla institut. Det kan vara värt att anmäla sig till fulltecknade kurser, situationen lever och platser kan bli lediga efter hand.
Publicerad 5 augusti 2021