Bekanta dig med höstens kursutbud i Esbo
Esbo Arbis och Espoon työväenopistos kurser hittar du redan i Ilmonet.

Anmälningarna i Esbo började 8–10.6 och fortsätter så länge som det finns lediga platser på kurserna. Anmälningen för kurser i finska språket börjar 9 – 11.8. I Espoon työväenopistos nyhetsbrev kan du läsa mer om höstens kursutbud. Esbo Arbis nyhetsbrev kan du beställa på hemsidan esbo.fi/arbis.

Du kan bekanta dig med Vanda vuxenutbildningsinstituts kurser från och med 3.6. Helsingin työväenopistos och Helsingfors Arbis kurser hittar du på Ilmonet från och med 14.6.

Anmälningarna i Vanda kör igång 9–11.8 och i Helsingfors 16–18.8. Anmälningarna i Esbo fortsätter hela året.

Välkommen på kurs!

Publicerad 24 maj 2021