Espoon työväenopistos kurser huvudsakligen på nätet under våren
Vårterminen kurser inom Espoon työväenopisto är planerade att förverkligas huvudsakligen på distans från och med februari.
Om coronaläget tillåter, kan vissa distanskurser återgå till närundervisning.

De kurser som börjar i februari, men som inte kan förverkligas på distans, annulleras eller så flyttas kursstarten framåt.

Samtliga kursdeltagare kontaktas och informeras om eventuella förändringar för ifrågavarande kurs.

Planeringen av sommarkurserna är redan på gång och information om dessa kommer senare.
Publicerad 21 januari 2021