Utveckla dig själv och studera språk

Utveckla dig själv och studera språk

Utveckla dig själv och studera språk

Utveckla dig själv och studera språk

Välj bland ett fantastiskt språkutbud

Vill du lära dig ett nytt språk eller repetera dina gamla kunskaper? Du kan studera över 25 olika språk som svenska, spanska, tyska, italienska, grekiska, engelska och japanska.

Du kan dra nytta av din språkkunskap till exempel vid resor, i arbetslivet eller i hobbyer. På våra kurser lär du dig mångsidig praktisk språkkunskap i grupp. Din muntliga språkfärdighet utvecklas genom att prata med andra och du behöver inte vara rädd för misstag.

Det finns både lugnt och snabbt framåtskridande kurser från nybörjarnivå till avancerade grupper. Du kan välja tematiska kort- och intensivkurser eller helterminskurser som träffas en gång i veckan samt webbkurser.

Studera på engelska

Du kan också studera på flera kurser på engelska samtidigt som du lär och stärker din språkfärdighet. Det finns flera kurser att välja mellan som första hjälpen, entreprenörskap, fotografering, dans, bokföring, motion, språk, stickning och matlagning.

Lär dig finska på olika sätt

Du kan lära dig finska på många olika sätt, som på kurser i finska som andra språk, genom sång eller på föräldrakurser. Samtidigt bekantar du dig med den finska kulturen och samhället.

Målet är att du ska få flytande och fungerande språkkunskaper som ger tillräcklig muntlig och skriftlig förmåga att klara av vardagen. Språkkunskapen är nyckeln till fortsatta studier eller arbetslivet samt till att leva i det finska samhället överlag.

Varmt välkommen att vara med!

Publicerad 26 februari 2024