Utbudet vid arbetarinstituten i Helsingfors publiceras den 13 juni
Sommaren är en bra tid för att planera framtiden: Helsingfors arbis program för läsåret 2022-2023 och Helsingin työväenopistos program för hösten 2022 publiseras på ilmonet den 13 juni. Anmälningstiden börjar stegvis den 8–10 augusti. De tryckta kurskatalogen publiceras i början av augusti.
Höstterminen vid Helsingin työväenopisto och Arbis omfattar åter tusentals kurser, hundratals föreläsningar och tiotals evenemang.

Utbudet innehåller en hel del klassiker men också nyheter. Bekanta dig med kurserna redan under sommaren. Du kan markera kurser som favoriter för att underlätta den kommande anmälningen.

Anmälningen inleds i augusti

Anmälningarna startar ämnesvis den 8–10 augusti kl. 10 på ilmonet.fi, per telefon och vid arbetarinstitutens kundtjänst.

Du hittar alla uppgifter om kurserna och föreläsningarna på ilmonet.fi. PDF-versionerna av katalogerna publiceras på arbetarinstitutens webbplatser i slutet av juni.

Båda arbetarinstitutens tryckta kurskataloger publiceras i början av augusti. Kataloger kan avhämtas på Arbis, Helsingin työväenopistos verksamhetsställen och biblioteken i Helsingfors.

Mer information
Helsingin työväenopisto: Ilmoittautuminen
Helsingfors arbis: Anmälningar


Publicerad 9 juni 2022