Itä saa mitä tilaa – suunnitellaan yhdessä elämäsi keskus 

Itä saa mitä tilaa – suunnitellaan yhdessä elämäsi keskus 

Itä saa mitä tilaa – suunnitellaan yhdessä elämäsi keskus 

Itä saa mitä tilaa – suunnitellaan yhdessä elämäsi keskus 

STOA 2030: Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoaan on suunnitteilla mittava perusparannus- ja laajennushanke, joka tuplaa Stoan pinta-alan ja uudistaa merkittävästi sen palveluita.

Itä-Helsingin kulttuurikeskus Stoaan on suunnitteilla mittava perusparannus- ja laajennushanke, joka tuplaa Stoan pinta-alan ja uudistaa merkittävästi sen palveluita. Nykyään Stoassa toimivat kulttuuripalvelut, Itäkeskuksen kirjasto, Nuorten toimintatalo Kipinä sekä Työväenopisto ja ruotsinkielinen työväenopisto Arbis.  

Tulevaisuudessa Stoa haluaa olla itähelsinkiläisen kulttuurin ja arjen keskus. Stoassa voit luoda, kokea, harrastaa, leikkiä, työskennellä, juhlia, oppia ja opiskella. Kun Stoaa laajennetaan, sen nykyisiä palveluita kehitetään ja päivitetään yhdessä kaupunkilaisten ja kumppaneiden kanssa. 

Tähän mennessä kaupunkilaiset ovat mm. Kommentoineet alustavaa tilakonseptia kerrokantasi-alustalla, ideoineet “Meidän Stoaa” Idän kyläjuhlassa toukokuussa 2023 ja tulevaisuuden palveluja Stoan tulevaisuuslaboratorio-viikolla lokakuussa 2023. 

Tiedonkeruuvaiheessa syntyneiden aineistojen pohjalta luodaan talven 2023–2024 aikana uudistuvalle Stoalle palvelu- ja tilakonseptit, joiden pohjalta arkkitehdit voivat piirtää tulevat laajennetut ja perusparannettavat tilat. 

Julkaistu 13. helmikuuta 2024