Synliggör ditt kunnande – vad är en studiepoängskurs?

Synliggör ditt kunnande – vad är en studiepoängskurs?

Synliggör ditt kunnande – vad är en studiepoängskurs?

Synliggör ditt kunnande – vad är en studiepoängskurs?

Lärande sker på medborgarinstitutets alla kurser. På medborgarinstitutet har man vanligtvis kunnat få ett intyg om sitt deltagande i kurserna, men det som man lärt sig har inte bedömts.  Det nuvarande samhället baserar sig emellertid på livslångt lärande, och för att göra kunnandet synligt har det ansetts nödvändigt att också möjliggöra erkännande av kunnande som förvärvats på medborgarinstitutets kurser.

Medborgarinstitutverksamheten fortsätter precis som förut. Alla kan anmäla sig till den kurs de önskar, och det är upp till var och en att avgöra hur målinriktat deltagandet ska vara. Alla kurser kommer inte att bli studiepoängskurser. Friheten inom studierna på medborgarinstitut kommer att bestå också i fortsättningen.

Vad innebär erkännande av kunnandet på medborgarinstitutets kurser?

Kursutbudet omfattar också mer målinriktade kurser. Kurserna har klart definierade inlärningsmål och om det inte är fråga om en nybörjarkurs, har det fastställts vad man ska kunna när man kommer till kursen. Om du aldrig har använt en symaskin tidigare bör du leta efter en grundkurs där du lär dig att använda en symaskin, snarare än en kurs där det i beskrivningen står att du måste vara insatt i hur man använder en symaskin, för då lär du dig inte grunderna på den kursen.  Vad beträffar språkkurserna: om du inte läst grunderna i ett språk ska du inte gå på en fortsättningskurs.

Studiepoäng behöver inte avläggas på en studiepoängskurs

Vem som helst kan anmäla sig till en studiepoängskurs och det är inte nödvändigt att avlägga studiepoäng. På samma kurs kan det finnas studerande som avlägger studiepoäng och studerande som inte gör det. Gemensamt för alla som deltar i kursen är ändå att de under kursen lär sig det som fastställts i inlärningsmålet. Också sådana färdigheter som de studerande enligt kursbeskrivningen ska behärska innan kursen, gäller för alla studerande.  Dessa färdigheter lärs inte heller ut till andra studerande.

Du kan delta i kursen, även om du inte önskar få studiepoäng men ändå är intresserad av mer målinriktade studier. I början av kursen kan alla deltagare besluta om de vill avlägga studiepoäng eller inte. Ett officiellt samtycke till avläggandet ges, men du kan återkalla samtycket under kursens gång om du ändrar dig.

Du hittar alla studiepoängskurser på Ilmonet genom att söka med sökordet studiepoängskurs eller genom att välja kategorin studiepoängskurs.

Varmt välkommen att samla studiepoäng!

Publicerad 17 januari 2024