Institutens kurser ordnas på distans
Espoon työväenopistos kurser ordnas på distans under hela vårterminen. Undervisningen vid Helsingin työväenopisto, Vantaan Aikuisopisto, Helsingfors arbis och Esbo arbis genomförs på distans tills vidare.

Om situationen ändrar, informerar vi om det separat så fort som möjligt.

Kurstidtabellerna kan ändras med kort varsel. Kom ihåg att kontrollera kursinformationen på ilmonet.fi.

Publicerad 19 februari 2021