Startsida

Sökningen har inte genomförts


Mångsidiga kurser i tre städer - här några exempel ur utbudet!


Inspirerande föreläsningar nästan varje dag


Evenemang för stora som små


Delta i våra eveneman och föreläsningar 

Delta i våra eveneman och föreläsningar 

Delta i våra eveneman och föreläsningar 

Delta i våra eveneman och föreläsningar 

Evenemang och föreläsningar är en trevlig inlärningsupplevelse. Evenemangen är också en möjlighet för studerande att visa upp sina färdigheter och det de lärt sig under kursern. Föreläsningarna är varierande och gratis möjligheter för vem som helst att delta och lyssna för att lära sig.
 
Evenemang